"Being no poet, having no fame, Permit me just to sign my name" - Maria Callas

söndag 15 november 2009

jag har läst för mycket bob hansson.

day 76. day 76.
I
Ensam under svettäcket
i sovstaden
med nattsörja i ögat

Och även om du grävde upp nycklarna
(där hon senast la dem)
ur papperskorgen
skulle de inte betyda samma sak som när hon
(för två månader sedan)
tog emot dem
med hopp i ögonvrån
och en kyss på läpparna

Mellan ensamväggarna
ryms inga kyssar
i persiennljuset
(och inga drömmar smids i hjärtevrån)

II
Här finns ingen mening i att
ligga kvar
Upp till ljusdagen och grötfrukosten!
och korttidsglömskan

Här finns ingen mening i att
minnas
(hur hon gav dig sinnesnärvaro)

1 kommentar: